هزینه‌ های زندگی در کانادا در سال ۲۰۲۳

هزینه‌ های زندگی در کانادا در سال 2023

شاید یکی از مسائل مهمی که ذهن مهاجرین را به خود مشغول می‌کند، هزینه ویزای ict کانادا و هزینه‌های زندگی در کشور مقصد است. کانادا را می‌توان از جمله کشورهای توسعه یافته و مهاجرپذیری دانست که هزینه‌های زندگی در آن از بسیاری از کشورهای غربی کمتر است. واضح است که هزینه زندگی در کانادا وابسته […]